Ändra ordningslagen

Motion 2012/13:Ju274 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten till en ändring av ordningslagen.

Motivering

Att på plats uppleva stora idrottsevenemang kan vara bland det mäktigaste som finns för den sportintresserade. Men lejonparten av medborgarna, som betraktar evenemanget på avstånd eller via medierna, ser snarare upplopp och slagsmål mellan huliganer och polis – liksom internt mellan olika huligangrupper och/eller ”supporters”.

Oavsett vilken bild man har är samhällets kostnad för bevakning och upprätthållande av ordningen inte försumbar. Tvärtom så är kostnaden i samband med större idrottsevenemang kännbar – både för polisbudgeten och för samhällets kostnad för t ex vandalisering och allmän otrygghet. Dessutom innebär en koncentration av polisens resurser till matchområdet att andra delar av samhället drabbas av minskat eller uteblivet polisskydd. Denna snedfördelning innebär ovälkomna belastningar och kostnader för samhälle och medborgare.

Idag räcker det för arrangören till idrottsevenemanget att anmäla till polisen när och var evenemanget äger rum, vilket ger polisen dåligt utrymme till god resursallokering. Denna tågordning lämnar således en hel del att önska, varför en ändring av ordningslagen vore välkommen.

Genom att ändra ordningslagen, från anmälan till krav på tillståndsansökan vid arrangemang av idrottsevenemang, underlättas effektivisering av polisens resurser och koordinering med övrig verksamhet. En sådan lagändring reducerar antalet kostsamma övertidstimmar genom bättre framförhållning, vilket även minskar risken för kalenderkrockar med andra evenemang. Dessutom innebär det ett totalt sett mer effektivt resursutnyttjande, bättre koordinering och ökad samordning.

Stockholm den 24 september 2012

Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)