Ambassadstatus för Republiken Kinas representation

Motion 2020/21:2313 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Republiken Kinas (Taiwans) representation ambassadstatus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Republiken Kina (Taiwan) är en av de bäst utvecklade demokratierna i Asien som håller de mänskliga rättigheterna högt. I januari fick landets första kvinnliga president Tsai Ingwen förnyat förtroende av väljarna. Republiken Kina var den första i Asien med att erkänna samkönade äktenskap. Landet har en otrolig ekonomisk utveckling och en BNP per capita som är jämförbar med Tyskland eller Sverige. Det sker ett livligt besöks­utbyte mellan våra länder av industri- och handelsdelegationer, liksom utbyte inom kultur, utbildning och forskning.

På grund av att Republiken Kina och Folkrepubliken Kina var för sig gör anspråk på att ensamt företräda Kina har det hittills varit omöjligt för ett land att ha formella diplomatiska förbindelser med båda länderna. Icke desto mindre bör Sverige visa sin välvillighet mot och stöd till den demokratiska nation som Republiken Kina är.

En lämplig första åtgärd vore att ge Republiken Kinas representation i Stockholm ambassadstatus eller åtminstone de praktiska lättnader när det gäller förenklade procedurer för visering, registrering av fordon med mera som en ambassad har.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)