Alternativa behandlingsmetoder

Motion 2010/11:So422 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alternativa behandlingsmetoder.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna till att underlätta för fler landsting att erbjuda alternativa behandlingsmetoder.

Motivering

Rygg- och nackbesvär är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning samt sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionering). Trots detta har bara en bråkdel av landstingen i Sverige avtal med naprapater eller liknande som erbjuder adekvata och beprövade behandlingsalternativ.

Av de cirka 1,5 miljoner naprapatbehandlingarna som utförs per år i Sverige är det fortfarande bara omkring 2 procent som sker med offentlig finansiering.

Rehabilitering eller förebyggande behandling är idag förmåns- och skattefri, vilket har till följd att många människor kan få tillgång till effektiva behandlingar via sin arbetsgivare utan att behöva betala höga avgifter. Detta gäller dock inte dem som står långt ifrån arbetslivet. Dessa människor har ofta även de största behoven av hjälp. De måste istället förlita sig på att deras landsting har avtal med exempelvis legitimerade naprapater.

Alternativa behandlingsformer med bevisad effekt är viktiga för att behandla rygg- och nackbesvär och därigenom långsiktigt minska sjukskrivningarna i hela landet. Därför är det angeläget att fler landsting ger sina invånare möjligheten till alternativa behandlingsmetoder som exempelvis naprapati.

Stockholm den 25 oktober 2010

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)