Allemansrätt för yttrandefriheten på offentlig plats

Motion 2011/12:K226 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)
S1023

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa allemansrätt för yttrandefriheten på offentlig plats, så att den gäller även i anslutning till kommersialiserade ytor.

Motivering

Yttrandefriheten gäller på offentliga platser, men det finns inskränkningar. Man måste till exempel söka torgmötestillstånd för att ställa upp ett bokbord eller ha torgmöte. Om man däremot bara delar ut flygblad går det bra att göra även om man inte söker tillstånd. Men dessa regler gäller bara på offentliga platser som inte kommersialiserats. Inne i butiksgallerior med inomhustorg och utanför köpcentrum på parkeringsplatser i anslutning till dessa finns ingen yttrandefrihet. Då är det helt upp till ägaren att bevilja flygbladsutdelning eller dylikt. De som köper reklamplats släpps som regel in och får marknadsföra sig på privatiserade ytor. Men ideella krafter som inte har råd trängs undan från det offentliga rummet. Problemet blir värre och värre i takt med att de kommersiella ytorna breder ut sig i stadskärnorna. Medborgarna är välkomna som kunder till dessa ytor, men inte för att utöva sin grundlagsstadgade yttrandefrihet. Vad som händer på offentlig plats blir upp till de kommersiella intressen som styr där. Allemansrätten finns för att garantera att medborgarna kan röra sig fritt i naturen även när marken ägs av privata intressen. Allemansrätten anses så viktig och grundläggande att den är inskriven i grundlagen. Det är nu dags att införa motsvarande allemansrätt för yttrandefriheten på offentlig plats!

Medborgarna ska genom denna allemansrätt inte bara ha rätt att röra sig på allmän plats utan även ha yttrandefrihet. Den ska gälla även på inomhustorg i köpcentrum, inomhusytor i anslutning till butiker och på parkeringsplatser kopplade till dessa. Undantag görs för ytorna inne i butikerna. Självklart ska busshållplatser, vänthallar, tågstationer med mera i det offentliga rummet omfattas av yttrandefriheten. Det får ankomma på regeringen att skissa på ett förslag till allemansrätt för yttrandefrihet på offentlig plats som även omfattar kommersialiserade ytor.

Stockholm den 23 september 2011

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28
Yrkanden (1)