Allas rätt till bostad

Motion 2006/07:C276 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:C276

av Lars Ohly m.fl. (v)

Allas rätt till bostad

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Hemlöshet: definitioner och räkningar 4

5 Hemlöshet bland olika grupper 6

5.1 Kvinnor 7

5.2 Barnfamiljer 8

5.3 Institutionsbehandlade 9

5.4 Asylsökande 9

6 Formella och informella vräkningar 11

7 Hyresvärdarnas val av hyresgäster 12

8 Boendetrappa och sekundär bostadsmarknad 13

9 Bostadsförmedling och bostadsanvisning 15

10 Rätt till bostad 16

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen och Boverket tillsammans ska kartlägga hemlösheten och boenden för hemlösa minst vart tredje år.1

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)