Alla förskolebarn ska omfattas av arbetsmiljölagen

Motion 2013/14:Ub418 av Olle Thorell m.fl. (S)

av Olle Thorell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla förskolebarn ska omfattas av arbetsmiljölagen.

Motivering

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. I förskolan ska barnen få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan är en egen skolform och verksamheten kommer att omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande.

Idag går över 480 000 barn i förskolan. Det innebär att 83 procent av alla 1–5-åringar och 95 procent av alla 3–5-åringar är inskrivna i förskolan. Antalet barn som idag går i förskola har stadigt ökat under de senaste femton åren. I genomsnitt går det 5,3 barn per personal och 16,9 barn per grupp. 18 procent av barngrupperna har 21 barn eller fler.

Arbetsmiljölagen ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt se till att en god arbetsmiljö uppnås. Det är bra. Idag omfattas alla barn i skolan av lagen samt all skolpersonal. På förskolan omfattas personalen, men inte barnen. Det är orimligt eftersom förskolan är en allmän skolform och de flesta barn går där. Barnen på förskolan måste få samma skydd som skolbarnen och personalen har. Barnen ska tryggt kunna vistas på förskolan och föräldrarna ska kunna känna sig trygga när de lämnar sina barn där. Förskolan är barnens arbetsplats där de ska kunna leka, lära och utvecklas under goda förhållanden. Därför är det rimligt att förskolebarnen också omfattas av arbetsmiljölagen.

Stockholm den 27 september 2013

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Lars Eriksson (S)

Anna Wallén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)