Alla elevers rätt till höskolebehörighet

Motion 2014/15:2750 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla gymnasieprogram återigen ska ge grundläggande behörighet till högskolestudier.

Motivering

Sedan den nya gymnasieskolan infördes 2011 har antalet sökande till de yrkesinriktade programmen minskat. Detta är oroväckande men förståeligt. När man är 16 år är man för ung för att bestämma sig för vad man ska ägna sig åt resten av livet. De flesta vill hålla så många vägar öppna som möjligt. Kanske vill man börja jobba efter gymnasiet, eller kanske vill man studera vidare på högskolan. Eller kanske vill man jobba ett tag och sedan söka vidare till högskolan.

Med den nya gymnasieskolan är det inte längre möjligt. Därför väljer många ungdomar som egentligen hellre skulle vilja gå ett yrkesinriktat program ett teoretiskt program för att inte dörren till högre utbildning ska vara stängd.

Många gymnasieskolor erbjuder eleverna på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen att läsa utökad kurs för att nå högskolebehörighet, men det är något som för de allra flesta inte är ett alternativ.

Den nya gymnasieskolan som infördes under alliansregeringen stänger vägar för framtidens undersköterskor och industriarbetare att söka in på högskolan efter några år i yrket för att vidareutbilda sig till sjuksköterskor eller ingenjörer. Den begränsar människors framtid och är ett hot mot att Sverige i framtiden ska få arbetskraft med rätt utbildning.

Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. I dag misslyckas vart femte rekryteringsförsök på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens. Det visar att vi har allvarliga rekryteringsproblem i Sverige.

Sverige är en liten ekonomi i Europas utkant. Grunden för vår konkurrenskraft måste vara en hög utbildningsnivå och en arbetskraft med hög kompetens.

Problemet med social snedrekrytering till högskolan kvarstår. Det är mindre sannolikt att personer från hem med låg utbildningsnivå påbörjar högskolestudier än personer från akademikerhem. Den är därför angeläget att alla gymnasieprogram ger behörighet att gå vidare till högskolestudier och att arbetslivserfarenhet premieras vid antagningen till högre utbildning. 

.

Pia Nilsson (S)

 

Anna Wallén (S)

Lars Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12 Granskad: 2014-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)