All kärlek är bra kärlek

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

av Helena Leander m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2012/13:So595

av Helena Leander m.fl. (MP)

All kärlek är bra kärlek

MP2404

1 Sammanfattning

Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, religion eller ålder, med all kraft måste upprätthållas. I denna motion presenterar vi ett flertal förslag för hur situationen i Sverige och världen för homosexuella, bisexuella och transpersoner kan förbättras, hur diskriminering kan bekämpas och målet om allas lika rättigheter kan nås.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

3 Förslag till riksdagsbeslut 3

4 All kärlek är bra kärlek 6

4.1 Attityder och bemötande 6

4.2 Vård
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)