Alkolås i bilar kan rädda liv

Motion 2017/18:2691 av Thomas Strand (S)

av Thomas Strand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkolås i nya bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bygger på nollvisionen, vilken riksdagen beslutat om. Visionens mål är att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Därför görs satsningar på bättre vägar och lägre hastigheter i trafiken. Ytterligare en fråga som diskuteras relateras till hur vi ska komma till rätta med rattonykterheten.

År 2015 polisanmäldes 26 100 rattfylleribrott. Majoriteten av dem som misstänks för rattfylleribrott är yngre och medelålders män, men andelen kvinnor ökar. Enligt den beräkning som SOU 2005:72 gjorde, var den totala samhällskostnaden för alkohol i trafiken 8,3 miljarder per år och då har man inte räknat in det mänskliga lidandet. Alkolås i alla motorfordon (ej mc och moped) skulle minska rattfylleriets samhälls­ekonomiska kostnader med två tredjedelar, menar utredaren.

Bilindustrin utvecklas ständigt för att leva upp till konsumenternas efterfrågan. Bilar blir tekniskt smartare och säkrare. Med tanke på att det idag finns en utvecklad teknik för alkolås så är det märkligt att nya bilar inte säljs med alkolås som standard.

Vi behöver kontinuerligt ställa nya krav på teknologin som innebär större säkerhet för trafikanter och medtrafikanter för att nå nollvisionen. Smart teknik som förhindrar att alkoholpåverkade personer framför ett fordon skulle kunna vara ett viktigt steg att ta.

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)