Alkolås för yrkestrafik

Motion 2007/08:T419 av Anne Marie Brodén (m)

av Anne Marie Brodén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkolås för yrkestrafik.

Motivering

Förra året dödades 445 personer i trafiken, och tusentals skadades så svårt att de fick bestående men. Minst 20 % av dessa incidenter var alkoholrelaterade. En tredjedel av alla personbilsförare som dör i trafiken varje år är alkoholpåverkade. Kanske kunde de dödsoffren ha levt idag om bilen de körde hade haft alkolås installerat.

Alkolås är en effektiv metod att hindra alkoholpåverkade från att köra bil. Att inte kunna starta motorn förrän efter ett utandningstest minskar risken att man skadar alternativt dödar sig själv eller andra.

I genomsnitt körs mer än 15 000 bilresor varje dag i Sverige med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. Till varje pris måste man försöka undvika att alkoholpåverkade förare sätter sig bakom ratten.

Utvecklingen har börjat på frivillig basis, exempelvis så ställs allt oftare krav på alkolås i bilarna när kommuner upphandlar färdtjänst och skolskjutsar. Detta bör uppmuntras och fler kommuner bör ta efter. Volvo satsar stort på trafiksäkerhetsområdet, och erbjuder sedan 2005 alkolås som tillval på alla lastbilar. Över 5 000 bussar och lastbilar i Sverige är utrustade med låset och antalet växer för varje år. De som arbetar i trafiken ska inte ha möjligheten att festa loss kvällen före en arbetsdag, eller ta en öl på lunchrasten. Slipper vi den risken kan vi oroa oss mindre för våra barn när de tar bussen till skolan.

Lagar och bestämmelser är inte lika önskvärt som eget ansvarstagande, men någonstans bör gränsen dras. En rimlig nivå på tvånget skulle kunna vara att göra det obligatoriskt med alkolås på yrkestrafik. Då minskar vi riskerna att olyckor sker med exempelvis en skolbuss eller taxi inblandad.

Stockholm den 3 oktober 2007

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)