Alkoholutskänkning i samband med

Motion 1988/89:So242 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So242

av Bertil Persson (m)
Alkoholutskänkning i samband med
teaterföreställningar

Servering av vin bör kunna tillåtas i samband med teaterföreställningar.

Teatern erbjuder våra medborgare en viktig kulturell stimulans, skapar
debatt och kreativitet. Den skapar också möjlighet till umgänge under
stimulerande former.

I andra länder serveras inte enbart kaffe och plastförpackade småkakor
under pausuppehållen, utan möjlighet till ett glas vin och en sandwich
erbjudes. Detta höjer avsevärt trivseln för teaterbesökarna.

I vårt land medger inte nuvarande regler motsvarande möjligheter. Endast
teatern i Ystad har under perioder haft denna möjlighet. Malmö Stadsteater
har under en tid sökt tillstånd till vinservering i pausuppehållet, men reglerna
har inte medgett detta.

Några farhågor för att vinservering i samband med teaterföreställningar
skulle få fatala följder för folknykterheten torde knappast föreligga.
Teaterpubliken torde inte kunna betecknas som någon speciell riskgrupp ur
nykterhetspolitisk synpunkt.

Det är därför angeläget att den trivselbefrämjande åtgärd som möjlighet
till vinservering i samband med teaterföreställningar innebär snarast möjliggöres.

Hemställan

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag som möjliggör vinservering
i samband med teaterföreställningar.

Stockholm den 19 januari 1989

Bertil Persson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)