Alkohollagen

Motion 2013/14:So512 av Edip Noyan (M)

av Edip Noyan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga en översyn av alkohollagen.

Motivering

Alkohollagen är för närvarande bra när det gäller restriktion om att servera alkohol, men det finns brister som kan sätta seriösa företagare i en omöjlig situation.

Det är bra att vi har en hård alkohollag som bland annat reglerar att minderåriga inte får köpa alkohol samt att detsamma gäller för berusade personer, men att dra in alkoholtillståndet är en åtgärd som bör användas i ytterst få fall när det skett upprepade och grova brott mot alkohollagen. Tillämpningen av alkohollagen bör inte leda till att människor som har kämpat och satsat egna resurser över en natt står utan jobb och är totalt ruinerade.

Med anledning av detta vill jag att regeringen ser över alkohollagen i syfte att skärpa bötesstraffen och begränsa möjligheten att dra in alkoholtillståndet.

Stockholm den 3 oktober 2013

Edip Noyan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare