Alkoholattityd i TVs programutbud, m.m.

Motion 1990/91:Kr231 av Erik Holmkvist (m)

av Erik Holmkvist (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So239 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en alltför alkoholliberal
samhällsattityd som blir följden av TVs programutbud som
inte på något sätt speglar de svenska hemmens
alkoholvanor i allmänhet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en mer medveten och
koncentrerad information i radio och TV under bästa
sändningstid.

Stockholm den 17 januari 1991

Erik Holmkvist (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)