Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar

Motion 2021/22:4159 av Pia Steensland m.fl. (KD)

av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4159

av Pia Steensland m.fl. (KD)

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Sverige behöver en tydlig ANDTS-strategi

Organisation och styrning av ANDTS-politiken

Samordningsfunktion för ANDTS inom Regeringskansliet

Nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention

Folkhälsomyndigheten

Det civila samhället

Vetenskaplig riskbedömning av ANDT-produkters skadeverkningar

Corona-pandemins effekter på folkhälsan kopplat till ANDTS

Alkohol

En solidarisk och restriktiv alkoholpolitik

Förebyggande insatser

Gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol

Systembolagets utvidgade service

Narkotika

Nej till avkriminalisering för eget bruk och nej till legalisering

Utredning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)