Alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor

Motion 2003/04:So345 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2003/04:So345

av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Motivering 5

3.1 En socialliberal politik 5

3.2 Folkhälsan 5

4 Narkotikafrågor 5

4.1 Etappmål för den svenska narkotikapolitiken 6

4.2 Narkotikafrågor inom EU 7

4.3 Narkotikafria fängelser 7

4.4 Rohypnol 8

4.5 Droger och ungdomar 8

4.6 Sekundärprevention 8

4.7 Kräkmedel 10

5 Alkoholfrågor 10

5.1 Handeln med alkoholprodukter 11

5.2 Alkoholbeskattningen 11

5.3 Sponsring och reklam 12

5.4 Alkoläsk 12

6 Tobaken som sjukdomsorsak 13

7 Upprustning av missbrukarvården 14

7.1 Missbrukarvårdens inriktning 14

7.2 Missbrukarvårdens ekonomiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)