Äldres tillgång till banktjänster

Motion 2018/19:745 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äldres tillgång till banktjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åldersdiskriminering är enligt lag förbjuden, men många äldre känner sig ändå diskriminerade i sin vardag. Ett exempel är kravet på dator och smarta mobiltelefoner för att kunna göra bank- och betalningsärenden. Det finns en stor grupp äldre som inte har dator eller som behöver hjälp för att kunna använda datorn. Likaså saknar många smart telefon och kan därmed inte använda mobilt bank-id och Swish, som krävs för många ekonomiska tjänster.

Bankkontor läggs hela tiden ned och det blir allt svårare att få personlig betjäning för andra tjänster än ekonomisk rådgivning. Var och en förutsätts sköta sina bankärenden hemma i datorn. Likaså blir det allt svårare att få tag i, lösa in och använda kontanter. På allt fler ställen kan man inte betala alls med kontanter. Sverige har minst kontanthantering i hela världen, och förändringen har gått väldigt snabbt.

Många äldre känner sig maktlösa av den snabba utvecklingen. För dem som saknar dator och smart telefon kan det bli dyrt, tidskrävande och svårt att utföra nödvändiga ärenden på annat sätt. Detsamma gäller för äldre som vill ta ut eller lösa in kontanter. Det kan innebära långa resor och dyra avgifter.

Till råga på allt har många banker infört kreditprövning som utesluter personer över 70 år. Allt detta upplevs av de äldre som diskriminerande.

Det är oundvikligt att samhället förändras. I många fall innebär det dessutom en förändring till det bättre. Men det är viktigt att utvecklingen inte går så snabbt att stora grupper lämnas efter och utestängs från viktiga samhällsfunktioner. När så är fallet måste de eftersatta grupperna ges verktyg att ändå kunna delta i samhället fullt ut.


Regeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Utredningen har i uppdrag att se över Riksbankens ansvar för kontanthanteringen, kontantförsörjningen och beredskapen i betalningssystemet.

Regeringen bör följa utvecklingen noga och vid behov vidta åtgärder för att se till att även äldre människor kan utföra nödvändiga bank- och betalningsärenden.

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)