Äldres och handikappades rätt att välja service

Motion 1988/89:So206 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So206

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Äldres och handikappades rätt att välja service

Hemställan

Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:Fi501 hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om äldres och handikappades rätt att välja service.

Stockholm den 11 januari 1989
Bengt Westerberg (fp)
Ingemar Eliasson (fp)

Karin Ahrland (fp)

Charlotte Branting (fp)

Sigge Godin (fp)

Ingela Mårtensson (fp)

Kerstin Ekman (fp)
Karl-Göran Biörsmark (fp)
Birgit Friggebo (fp)

Elver Jonsson (fp)

Anne Wibble (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Lars Leijonborg (fp)

gotab 16488, Stockholm 1989

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)