Åldersgräns för mopedkörkort

Motion 2017/18:648 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åldersgräns för att ta körkort för moped och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan man ta körkort för moped från och med den dag man fyller 15 år, men många unga upplever det som orättvist. Om man fyller år tidigt på året får man möjlighet till större frihet med mopedkörkort än de som fyller år senare på året.

Det vore rimligt att man fick möjlighet att ta mopedkört från och med det år man fyller 15 år istället. På så vis skulle ungdomar ges samma möjlighet till den frihet som en moped och ett mopedkörkort ger.

Konsekvenserna för trafiksäkerheten skulle bli mycket begränsade eftersom kravet att klara godkänt på provet för att få mopedkortet skulle kvarstå. Genom att införa en förändring som innebär att man kan ta körkort från och med det år man fyller 15 år istället för den dag man fyller 15 år blir det mer rättvisa bland ungdomarna. Det jämnar också ut den skillnad det innebär att fylla år sent på året jämfört med att fylla år tidigt. Det vore därför önskvärt med en översyn av åldersgränsen för att erhålla mopedkörkort.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)