Åldersgräns för lönebidrag

Motion 2010/11:A310 av Désirée Pethrus Engström och Emma Henriksson (KD)

av Désirée Pethrus Engström och Emma Henriksson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att höja åldersgränsen för lönebidrag och arbetstekniska hjälpmedel.

Motivering

I Sverige är den allmänna pensionsåldern 65 år, och den som vill har rätt att arbeta till dess man är 67 år. En viktig diskussion pågår nu om att höja gränsen för rätten att arbeta ytterligare. Det är en viktig diskussion då det finns många personer som gärna fortsätter att arbeta längre än till 67 års ålder, och med fler som arbetar kan Sverige fortsätta att utveckla välfärden och samtidigt öka människors frihet genom en stabil ekonomi.

En grupp som tyvärr ofta hamnar utanför denna diskussion är personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har jobb i betydligt lägre utsträckning än andra grupper. År 2008 var 50 procent av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga sysselsatta medan motsvarande siffra för ej funktionsnedsatta var drygt 77 procent. Det är viktigt att arbetslinjen även gäller personer med funktionsnedsättning. Lönebidrag, som är ett stöd för anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, kan med nuvarande regler inte ges efter att man fyllt 65 år. Samma sak gäller för arbetstekniska hjälpmedel som finansieras av Arbetsförmedlingen.

Genom att ta bort denna begränsning blir arbetslinjen tydligare även för personer med funktionsnedsättning och fler människor kan få möjlighet att vara med och bidra med sitt arbete. Att begränsa möjligheten till arbete på det sätt som idag sker är dessutom en form av diskriminering, och det bryter även mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rätten att arbeta ska självklart gälla till samma ålder för alla människor. Vi vill därför att regeringen skyndsamt utreder möjligheten att förändra lagstiftningen gällande lönebidrag för att möjliggöra arbete efter 65 års ålder även för personer med funktionsnedsättning.

Stockholm den 26 oktober 2010

Désirée Pethrus Engström (KD)

Emma Henriksson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)