Åldersbestämning av immigranter

Motion 2011/12:Sf353 av Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt (SD)

av Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt (SD)
SD3

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av uppehållstillståndet vill behandlas eller kommer att bli behandlade som om de vore under 18 år gamla.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prövningen för uppehållstillståndet för den som vägrar delta i ålderbestämning ska avslutas och personen av- eller utvisas med omedelbar verkan.

Motivering

Det har visat sig att de så kallade ensamkommande flyktingbarnen, som ökat markant i Sverige på senare tid men även i våra grannländer, i många fall är över 18 år gamla. I Norge visade tandtester från Odontologisk fakultet vid Universitetet i Oslo år 2009 att nio av tio minderåriga i själva verket var över 18 år, och här i Sverige har Migrationsverket i efterhand skrivit upp åldern i 15 procent av fallen. Danmarks rättsmedicinska institut testade år 2010 i sin tur 120 ensamkommande unga män som uppgivit att de var under 18 år. Av de 120 flyttades 71 direkt över till gruppen vuxna asylsökande, och förlorade därmed den gräddfil till asyl som ungdomar under 18 år har även i Danmark. Denna frivilliga ålderstest görs via röntgen av händer och tänder samt en kroppslig besiktning.

Situationen med att ljuga om sin ålder lär inte skilja sig speciellt mycket i Sverige från den i Norge eller Danmark, vilket uppskrivningen av åldrarna som Migrationsverket gjort vittnar om. Detta innebär att behovet av att åldersbestämma dem som påstår sig vara barn är stort.

På Migrationsverket i Malmö gör man inte längre några medicinska undersökningar för att avgöra åldern. Informatören Fredrik Bengtsson sa följande:

Vi slutade helt med att röntga tänder och handleder för något år sedan eftersom vi tycker det är en osäker metod. Bedömningen har ofta ett åldersspann på två–tre år och då har vi ingen nytta av den. Vi djupintervjuar istället de sökande när vi är osäkra på om de är under arton år. Och vi väljer konsekvent att hellre fria än fälla.

Men det argumentet håller inte. Genom att röntga tänder och handleder får man som Bengtsson själv erkänner ett åldersspann på 2–3 år, vilket innebär att man i alla fall kan avfärda dem som är över 20–21 år gamla från att klassas som barn. Därmed kan fusk undvikas och det bör ligga i allas intresse att systemet beivrar dem som försöker missbruka det.

Därför bör Sverige omgående införa åldersbestämning som baseras på vetenskapliga metoder såsom röntgen av tänder, handleder men eventuellt även andra nya metoder som har ännu större tillförlitlighet. Denna åldersbestämning ska omfatta dem som påstår sig vara under 18 år eller av andra påstås vara under 18 år, eller som av andra anledningar antas vara under 18 år och därigenom behandlas som om de vore under 18 år och därmed drar nytta av de fördelaktiga regler som gäller för personer under 18 år. Är det helt orimligt att personen i fråga skulle vara över 18 år, t.ex. ett spädbarn eller barn som extremt tydligt inte uppnått tonåren, får undantag från ålderbestämning göras.

Vägrar de att undergå sådan undersökning och därmed väljer att inte samarbeta med myndigheterna ska deras utredning avslås och personen i fråga ut- eller avvisas.

Stockholm den 26 september 2011

Kent Ekeroth (SD)

Margareta Sandstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (2)