Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Aktivt skolval

Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa aktivt skolval och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns möjligheten för elever att välja skola. Denna valfrihet uppskattas mycket. Dock är det naturligtvis många som väljer att gå i den skola som ligger närmast. Anledningen är att de skolor som har kommunal huvudman ofta är väldigt lika i sitt erbjudande. När det gäller att differentiera sitt erbjudande är det främst friskolor som gör detta. Därmed ökar mångfalden genom friskolorna. Valfrihet finns endast om det finns en mångfald. Genom att man inför ett aktivt skolval kommer elever och vårdnadshavare att göra ett ännu mer genomtänkt val. Skolor kommer att profilera sig tydligare vilket ökar mångfalden.

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)