Ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar

Motion 2011/12:T221 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägaransvar och registreringsskyltar på motorcyklar.

Motivering

För hög hastighet i trafiken orsakar många olyckstillbud. De fartkameror som finns längs våra vägar fotograferar fortkörare när de kommer mot kameran och dämpar bevisligen farten. På bilar finns registreringsskyltar både fram och bak och det är lätt för kamerorna att fånga fortköraren genom att registreringsskylten fram fotograferas. Värre är det med motorcyklister som många gånger överskrider hastighetsgränserna, men här saknar fordonet registreringsskylt fram. Det omöjliggör för fartkamerorna att fånga motorcykelns registreringsskylt. Att införa en regel om att motorcyklar ska ha registreringsskylt fram och att motorcykelns ägare blir ansvarig för hastighetsöverträdelsen skulle innebära färre olyckstillbud på våra vägar.

Stockholm den 21 september 2011

Susanne Eberstein (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)