Adoptionsbidrag

Motion 1999/2000:Sf288 av Anne Ludvigsson (s)

av Anne Ludvigsson (s)
Barn söker föräldrar, barnlösa par önskar bli föräldrar. Alla
barn har rätt att växa upp i familj. Det finns olika sätt att
bilda familj. Internationell adoption är ett sätt.
Adoptionsbidraget, som idag är 24 000 kronor, utgår till dem som
genomför en internationell adoption. En internationell adoption kostar idag
75 000 - 150 000 kronor.
Längtan efter barn är lika stor oavsett hur mycket pengar man har i
plånboken. Möjlighet att adoptera får inte bli en klassfråga.
Bidraget är på samma nivå som när det infördes och baserades då på att
täcka hälften av en genomsnittskostnad för en adoption från barnets
ursprungsland.
En översyn av adoptionsbidraget bör göras utifrån dagens faktiska kost-
nader.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om översyn av adoptionsbidraget.

Stockholm den 1 oktober 1999
Anne Ludvigsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)