Abortlagen

Motion 1988/89:So461 av Ingegerd Sahlström och Ulla-Britt Åbark (båda s)

av Ingegerd Sahlström och Ulla-Britt Åbark (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So461

av Ingegerd Sahlström och Ulla-Britt Åbark (båda s)
Abortlagen

Abortlagens huvudprincip att det är kvinnan själv som inom viss tidsgräns
skall avgöra om hon vill fullfölja en graviditet eller inte är värd all respekt.
Dock finns en situation när undantag från lagen bör tillämpas. En gravt
förståndshandikappad kvinna, som är gravid, har ingen möjlighet att
framföra en viljeyttring. En gravt förståndshandikappad kvinna har en
förståndsförmåga som är så begränsad att hon ej förstår innebörden av vare
sig graviditeten eller begreppet abort. En grovt förståndshandikappad
kvinna har ingen förmåga att på något sätt fungera som förälder för ett väntat
barn.

Ovan nämnda skäl måste anses så starka att avvikelse från abortlagens
huvudprincip kan tillämpas.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om tillämpningen av abortlagens huvudprincip.

Stockholm den 23 januari 1989

Ingegerd Sahlström (s) Ulla-Britt Åbark (s)

15

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)