A-kassan

Motion 2010/11:A381 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringen.

Motivering

Arbetslöshetsförsäkringen ska ge ett gott skydd för den inkomstförlust som uppstår vid arbetslöshet. Den ska ge möjligheter och drivkraft till att ta ett arbete och utgöra grunden till frihet och egen försörjning. Vi behöver ett kraftfullt stöd från samhällets sida till alla dem som nu ska ställa om från ett jobb till ett annat. Staten måste ta en större del av ansvaret för de arbetslösa och skapa framtidstro. Att omkring 500 000 människor har tvingats lämna försäkringen är inte acceptabelt. Förtroendet måste återupprättas för en arbetslöshetsförsäkring som ger reellt inkomstskydd vid arbetslöshet.

Det krävs en genomgripande och varaktig reform av arbetslöshetsförsäkringen. Reformen bör innehålla t ex att ersättningsnivån på minst 80 % av inkomsten gäller under hela arbetslösheten. Vidare så bör den s k arbetslöshetsavgiften slopas så att den försäkrade får en låg avgift som är solidariskt finansierad så att alla kan vara med. Skattereduktion bör införas på avgiften. Det måste bli enklare att vara med i försäkringen så att den blir tillgängligare för fler.

Stockholm den 18 oktober 2010

Åsa Lindestam (S)

Elin Lundgren (S)

Per Svedberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)