Pilotprojekt – Seniorhälsa

Motion 2022/23:90 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att starta upp ett pilotprojekt i Södermanland där seniorer erbjuds en speciellt utformad hälsokontroll för att finna avvikelser och förhindra sjukdomsfall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser en positiv utveckling av antalet äldre och äldre-äldre i vårt samhälle. Något som är oerhört positivt men som ställer nya krav på samhället. Allt från översyn av pensionsålder till att hantera en hälso- och sjukvård som ska ta hand om fler.

För att förebygga sjukdomar och arbeta för så fördelaktig folkhälsa som möjligt bör förutsättningarna för en specialutformad hälsoundersökning ses över för att skräddarsys för seniorer. Ett pilotprojekt med exempelvis Södermanland som pilotlän för att kunna följa upp resultatet och på sikt implementera senioranpassade hälsoundersökningar i samtliga regioner.

I de fall seniorer genomfört årliga hälsokontroller ser man en avsevärd förbättring genom att tidiga insatser kunnat göras vid avvikelser samt att man genom regelbunden kontroll skapar en medvetenhet om sin hälsa och i samband med kontrollen har möjlighet att följa upp, tala förebyggande åtgärder och inspirera till förändring där så är önskvärd. Allt i syfte att få landets seniorer så pigga och alerta med ökad livskvalitet så länge som möjligt.

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)