Pant på saftflaskor

Motion 2022/23:899 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk anslutning av saftflaskor av pet-typ till det svenska pantsystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2015 öppnade svenska Returpack upp möjligheterna för svenska återförsäljare av saftförpackningar att frivilligt ansluta sig till det svenska pantsystemet. Redan under det första året valde företag som Axfood, Orkla, Coop, ICA och Lidl att ansluta sig och bara under det första året såldes ca 6 miljoner saftflaskor med pant i de svenska butikerna. 2018 pantades 84,8 % av alla sålda pantförpackningar generellt.

Det är nu dags att ta nästa steg och göra alla saftförpackningar av PET-typ (polyetentereftalat) till en del av det svenska pantsystemet som en del av arbetet för ett samhälle med ökad återvinning och minskad nedskräpning.

 

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)