Obligatorisk reflexväst som säkerhetsutrustning i alla fordon

Motion 2022/23:885 av Victoria Tiblom (SD)

av Victoria Tiblom (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda lagkrav om att reflexvästar ska vara obligatoriska i alla fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 25 år (1997) är det lag på att ha en varningstriangel i sitt fordon, för att kunna varna andra i trafiken om att det finns ett stillastående fordon. Men precis lika viktigt är det att varna för personer som befinner sig i närheten av ett stillastående fordon.

Allra enklaste sättet att värna om dessa personers säkerhet är att införa lagkrav på reflexvästar i fordon. Så fort man lämnar sitt fordon, används reflexvästen för ökad synlighet. Med en reflexväst syns man på upp till 125 meters avstånd, medan man utan reflexväst syns på först 20-30 meters avstånd.

Reflexvästar används idag av många cyklister och fotgängare, just för att kunna synas bättre när man rör sig ute i trafiken. Reflexvästar är också ett mycket kostnadseffektivt sätt för att öka säkerheten då en väst kostar från 40 kronor och uppåt. Blåljuspersonal och vägarbetare har alltid västar för att synas bättre och dessutom är deras fordon bättre upplysta. Men en förare som av olika anledningar stannat sitt fordon intill vägkanten syns mycket dåligt. De inbyggda varningsblinkers som finns i ett fordon kan inte heller alltid användas, beroende på fordonet.

I majoriteten av länder i Europa är det lag på att ha reflexväst i sitt fordon och i många länder ska man även ha lika många västar som det är möjligt att färdas antal personer i ett fordon. Sverige är ett föregångsland när det gäller trafiksäkerhet på många olika områden, men just här finns det en brist som enkelt kan åtgärdas och onödiga olyckor undvikas.

 

 

 

Victoria Tiblom (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)