En rättssäker familjepolitik i tiden

Motion 2022/23:881 av Martina Johansson m.fl. (C)

av Martina Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2022/23:881

av Martina Johansson m.fl. (C)

En rättssäker familjepolitik i tiden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera problematiken med informella barnäktenskap när det gäller minderåriga sambor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort avgiften för ansökan om skilsmässa och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (61)