Plan för obligatoriska BVC-besök

Motion 2022/23:88 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det obligatoriskt att göra besök hos BVC enligt uppgjord plan samt minska barnbidraget om planen inte efterlevs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige har en lång tradition av att föräldrar till små barn regelbundet besöker BVC för allt från kontroller till samtal om livet som förälder. Besöken ger barnmorskorna möjlighet att följa barnets utveckling samt fånga upp signaler från föräldrarna om de behöver ytterligare stöd i föräldrarollen. Tyvärr ser vi idag att allt fler avstår från besök även när de får rena kallelser från BVC. Det är en olycklig utveckling och riskerar att hindra barnets möjlighet till vård samt föräldrarnas rätt till stöd och integrering i samhället de lever i. I och med att besöken idag är frivilliga finns möjligheten att hålla undan barnen ändå till skolålder vilket är oerhört olyckligt ur ett utvecklingsperspektiv. Genom att göra besöken hos BVC obligatoriska enligt en uppgjord plan samt att i de fall föräldrarna inte tar sina barn minska barnbidraget som konsekvens blir det tydligt att besöken är viktiga och inte frivilliga.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)