Ledarhund som trygghet för synskadade

Motion 2022/23:87 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en mer flexibel vardag för synskadade genom att ha tillgång till ledarhund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som synskadad finns flera olika hjälpmedel för att aktivt kunna vara en del i vårt gemensamma samhälle. Ledarhund är en. Sveriges synskadade har dock inte samma möjlighet att använda ledarhund som synskadade i övriga Norden då tillgången till tränade ledarhundar skiljer sig stort mellan länderna. I Sverige finns 25 ledarhundsekipage per en miljon invånare medan man i Finland har 42, Danmark 45 och Norge 48 per en miljon invånare.

Om Sveriges synskadade skulle ha tillgång till hjälpmedlet i samma utsträckning som synskadade i Norge, skulle vi behöva öka antalet ledarhundar från dagens 261 stycken till 500 stycken.

I Sverige ligger anslagen från Socialdepartementet för att ta fram ledarhundar på i princip samma nivå årligen sedan 2005 med en liten ökning 2018. Den oförändrade budgeten i samverkan med att inga ytterligare steg till samarbeten innebär att färre ledarhundar kunnat lämna sin utbildning redo för uppdrag de senaste åren. För att möjliggöra för fler synskadade att vara en aktiv del i vårt samhälle med den fantastiska möjlighet en ledarhund innebär behöver vi göra en översyn över arbetet. Hur kan vi få fram fler professionella ledarhundar, vilka samarbeten kan inledas för att underlätta arbetet och hur skapar vi så stor frihetsgrad som möjligt för synskadade att vara aktiva?

En översyn av arbetet kan ge svaren och möjliggöra att Sveriges synskadade har minst lika stora rättigheter och frihetsgrad som synskadade i våra nordiska grannländer.

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)