Klädbidrag till personal inom förskola

Motion 2022/23:868 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sitt fortsatta arbete borde överväga att beakta behovet av klädbidrag till förskolepersonal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förskoleverksamhet innebär för personalen vardagligt arbete med barn kring måltider, toalettbesök, lek, pedagogik, arbete inomhus, utomhus och på utflykter. Förskolepersonal står i regel privat för kostnaderna för sina arbetskläder. Kostnaderna blir höga eftersom varma, väderbeständiga och tåliga kläder behövs och arbetets art är sådan att slitaget är stort.

Verksamheten inom förskolan bedrivs såväl inomhus som utomhus året runt och som anställd använder pedagoger, lärare och barnskötare primärt privata kläder. Behovet av exempelvis badkläder, vinterkläder eller kläder anpassade för friluftsverksamhet förekommer frekvent. Inom verksamheten förekommer att personalen kan behöva klättra, krypa eller på annat vis slita på kläderna. Inom arbetsuppgifterna förekommer även att på daglig basis ta hand om blöjor eller kläder och barn som inte hunnit fram till toaletten i tid. Det varierande, aktiva arbetet innebär ofta fläckar som kan vara svåra att få bort eller som till och med riskerar att förstöra personalens plagg.

Då personalen förväntas använda sina privata kläder i hela den breda verksamhet som förskolan bedriver innebär detta ett mycket stort slitage, vilket i sin tur innebär dyra inköp för den enskilde. Vidare kan nämnas att ett klädbidrag ökar personalens möjlighet att välja ”kläder efter väder” och på så vis agera förebild för barnen när det gäller att klä sig rätt.

Vissa kommuner har skapat incitament till klädbidrag vilket är bra. Men förskolepersonal i alla kommuner behöver stödjas gällande arbetskläder. Därför bör regeringen i sitt fortsatta arbete överväga att beakta behovet av ett riktat klädbidrag som tjänsteförmån till pedagoger, lärare och barnskötare inom förskolan.

 

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)