Förebyggande av att personer med funktionsnedsättningar förlorar jobbet i onödan

Motion 2022/23:823 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av Arbetsförmedlingens möjligheter till förebyggande arbete för att förhindra sjukskrivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsförmedlingen har i dag inte i uppdrag att ge råd och rehabiliterande stöd till personer som redan har ett arbete och som drabbas av exempelvis en synnedsättning som successivt förvärras. Försäkringskassan för sin del agerar först när personen fått mer omfattande problem och redan har blivit sjukskriven. Detta försämrar möjligheterna för personer med en successivt framskridande funktionsnedsättning att behålla sitt arbete och kunna försörja sig själva. Det är ett slöseri med både individens och samhällets resurser. Att motverka onödig utslagning bör prioriteras i arbetsmarknadspolitiken.

Därför är det nödvändigt att se över om Arbetsförmedlingen kan ges ett förebyggande uppdrag gentemot personer som har ett arbete och förvärvar en funktionsnedsättning eller där funktionsnedsättningen successivt framskrider. Genom tidigare stöd och rådgivning åt såväl enskilda som arbets­givare och egna företagare ökar chanserna för betydligt fler att behålla sitt arbete med alla de positiva effekter det innebär.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)