Minskning av vargstammen i Gävleborg och i Sverige

Motion 2022/23:822 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga att instruera myndigheter i regleringsbrev att vidta nödvändiga åtgärder för att vargstammen ska minska i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ska man kunna bo, leva och driva företag i hela Sverige krävs det nu att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder i en akut situation rörande antalet vargar i Gävleborg och Sverige. Vid ett möte i Vallsta med företagare i Hälsingland där rovdjurssituationen diskuterades blev det mer än uppenbart att den nuvarande politiken inte håller måttet. Inte på grund av riksdagens politik i den rovdjursproposition som antogs utan på grund av att regeringen tillåter våra myndigheter att inte följa riksdagens beslut om en nivå på 170–270 vargar i hela Sverige. Man blir mer än förtvivlad över att höra oron och ilskan som fårbönder beskriver när de berättar om situationen som de och deras djurbestånd befinner sig i när en vargflock på 14 individer rör sig i Hälsingland.

Fårbönderna uppmanas att sätta upp rovdjursstängsel, men för en fårbonde med betesmarker på många olika ställen blir det inte en realistisk lösning. Det blir dessutom väldigt kostsamt för den enskilde småföretagare som ska underhålla stängslet. I praktiken säger myndigheterna att den enskilde företagaren ska arbeta gratis ett antal hundra timmar per år med att röja sly och gräs bredvid stängslet och underhålla det på annat sätt.

Det är staten som har bestämt att vi ska ha ett visst antal rovdjur, men då måste staten också ta ett fullt ansvar för en rovdjurspolitik som medför en balans – en balans mellan människans intressen att kunna bo och leva i hela Sverige och en balans för rovdjurens möjlighet att finnas i faunan. I valet mellan människa och rovdjur måste alltid människan komma i första hand. Det borde vara en självklarhet för alla.

Enligt Länsstyrelsen Gävleborgs företrädare finns det mellan 70 och 90 vargar enbart i Gävleborg. I området runt Bollnäs rör det sig en flock om 14 vargar, vilket skapar stor oro hos de företagare och andra djurägare som befinner sig i området.

Riksdagens beslut om ett lägsta antal om 170 individer måste nu verkställas av ansvariga myndigheter och riksdagen bör tillkännage för regeringen att den bör överväga att instruera myndigheter i regleringsbrev att vidta nödvändiga åtgärder för att vargstammen ska minska i Sverige.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)