Kriminalisering av omvändelseförsök

Motion 2022/23:807 av Fredrik Lundh Sammeli och Johan Büser (båda S)

av Fredrik Lundh Sammeli och Johan Büser (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omvändelseförsök ska kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den socialdemokratiska regeringen gav Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag år 2020 att undersöka hur omvändelseterapi ser ut i Sverige. Under våren 2022 kom myndigheten med sin rapport och kartläggning där man också valt att kalla det för ”omvändelseförsök” vilket nog kan ses som ett starkare och mer korrekt beskrivning av det avskyvärda och förnedrande handlingen som många hbtq personer utsätts för.

Rapporten är ingen munter läsning och utgör ett viktigt kunskapsunderlag med intervjuer och vittnesmål från unga hbtq-personer som utsatts för omvändelseförsök här i vårt eget land Sverige.

I rapporten kan man läsa att en av fem unga hbtq-personer har utsatts för påtryckningar som ämnar förändra personens sexuella läggning eller könsidentitet, varav fem procent har utsatts för det som beskrivs som allvarliga omvändelseförsök.

I rapporten från MUCF listas fem olika metoder som används i omvändelseförsök.

 

  • fysiskt våld: misshandel, begränsad tillgång till mat.
  • sexuellt våld: tvångsäktenskap, sexuella övergrepp.
  • psykiskt våld: stark kontroll, uttalade eller förtäckta hot (om till exempel vad hbtq-personer bör råka ut för eller vad som hänt andra hbtq-personer), social isolering eller uteslutning, verbala kränkningar.
  • föras utomlands under falska premisser eller mot sin vilja.
  • försök att ”bota” genom kontakt med läkare, genom bön eller genom ritual.

Även om olika delar av svensk lagstiftning idag borde kunna användas för att komma åt problemet är det för oss tydligt att ett tydligt förbud mot omvändelseförsök behöver införas eftersom metoderna i sig varierar, men syftet är detsamma. Att tvinga en människa, barn eller vuxen, till något den människan inte är.

Sexuell läggning är en grundläggande mänsklig rättighet. Att tro att man med terapi, hot, våld och andra metoder kan omvända en människa är därför ett övergrepp som måste kriminaliseras. En persons sexuella läggning eller könsidentitet anses av bland annat FN vara en inneboende egenskap som inte kan förändras och som en människa inte kan eller ska göra avkall på.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Johan Büser (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)