Ett digitaliserat Myndighetssverige

Motion 2022/23:78 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att släppa faxen och se över krav på digitalisering av svenska myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens samhälle har digitaliseringen tagit stora kliv den senaste tiden. Pandemin har satt extra skjuts på detta vilket fört något gott med sig. Tyvärr finns dock fortfarande förlegade metoder kvar ute i Sveriges kommuner och regioner som med krafttag behöver digitaliseras. Fokus bör bland annat läggas på de blanketter som idag faxas från kommuners socialnämnd när man ska begära placering på SiS. Placeringsformuläret måste fyllas i, skrivas under och faxas till rätt ställe för att kunna behandlas av personal som finns tillgänglig dygnet runt för detta ändamål. I många andra delar skulle det anses mer rättssäkert och alla gånger smidigare att med hjälpa av digitalt Id eller motsvarande göra samma procedur med hjälp av datorn. Men här hotar stenåldern mer än framtiden. Det är hög tid att se över dessa regelverk, förenkla för kommuner och regioner och kräva en digitalisering värd 2020.

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)