Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten

Motion 2022/23:775 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka den försvagade svenska äganderätten genom skarpare direktiv vad gäller myndigheternas hänsynstagande till egendomsskyddet i regleringsbreven och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är grunden i demokratin, och grunden för äganderätten i sin tur är möjligheten att äga och bruka mark och fastigheter. Idag ifrågasätts såväl som prejas den privata äganderätten direkt, indirekt och kontinuerligt från både politiskt håll och från offentlig förvaltning. Detta är ytterst ett hot mot demokratin och rättssamhället.

Implementeringen av det svenska egendomsskyddet har utvecklats i en negativ riktning. Myndighetsutövningen måste fullt ut respektera äganderätten, och det finns därför anledning att överväga ett införande av permanenta och tydliga krav i myndigheternas regleringsbrev  att egendomsskyddet tydligare och skarpare ska beaktas i myndighetsutövningen.

 

 

Mats Green (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare