Rätten att värdigt få avsluta sitt liv

Motion 2022/23:73 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheter till aktiv dödshjälp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor har ansvar för sitt eget liv genom hela livet. Val vi gör påverkar livet igenom. Ända till slutet då vi saknar friheten att säga ”nu räcker det” och få ett värdigt avslut på sitt eget liv.

Debatten kring dödshjälp till obotligt sjuka och människor i livets slutskede har pågått i flera decennier. Statens medicinsk-etiska råd släppte 2017 en rapport utifrån fördjupat arbete kring dödshjälp (Dödshjälp Smer 2017:2) med fakta kring hur aktiv dödshjälp ges i ett antal andra länder. Tyvärr står vi ännu kvar och stampar utan att komma vidare till ett ställningstagande om införande av aktiv dödshjälp även i Sverige.

Att själv ha möjlighet att påverka sitt liv, även i livets slutskede, utgår från respekten för varje människas självbestämmande och yttersta ansvar för sitt eget liv - även i en svår situation. Att även då jag drabbats av obotlig sjukdom, är döende i livets slutskede eller då allt hopp är ute ha möjligheten att värdigt själv få besluta om hur mitt liv kan avslutas.

Med samma självklarhet som jag haft möjlighet att ta ansvar och göra aktiva val för hur jag vill leva mitt liv då jag varit frisk bör jag ha rättigheten att säga ”-Nu räcker det.” om jag drabbats av obotlig sjukdom.

När utgången är tydlig men resan dit oöverstiglig i mänskligt lidande hos såväl den drabbade som anhöriga och närstående bör jag ges rätten att själv vara ansvarig för mitt liv och dess avslut. Vi som land bör ge våra medborgare möjlighet att inom vårt lands gränser söka aktiv dödshjälp så att våra medborgare inte behöver hitta den sista utvägen genom resa till annat land för att ges rätten till ett värdigt och självvalt avslut. Det är inte värdigt ett lands skyldighet mot dess invånare. Vi tillåter inte att våra djur lider i onödan när slutet är nära och det borde vara lika självklart att man som människa ges möjligheten att själv bestämma när det helt enkelt räcker.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)