Digitalt bank-id för personer med funktionsnedsättning

Motion 2022/23:721 av Malin Danielsson (L)

av Malin Danielsson (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa möjligheten för personer med funktionsnedsättning att använda digitalt bank-id och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Digitaliseringen har förenklat livet på många sätt. Med hjälp av digitalt Bank-ID kan man idag utför många tjänster på ett säkert sätt som annars hade krävt att man hade behövt vara fysiskt på plats för att identifiera sig. I många vardagliga ärenden krävs numera att man har tillgång till digitalt Bank-ID för att på ett smidigt sätt kunna utföra dessa.

För personer med funktionsnedsättning har de tekniska framstegen inom många områden betytt oerhört stora förbättringar. Alltifrån talsyntes på datorer, möjlighet för döva att kommunicera med teckenspråk via smartphones till ögonstyrning och munstyrning av datorskärm och muspekare har inneburit att kommunikationsmöjligheterna har förbättrats betydligt. Teknik är vardag för många med funktionsnedsättning.

Detta till trots är flera av de digitala hjälpmedel som dagligen används av de flesta svenskar inte tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Ett sådan exempel är att personer med intellektuell funktionsnedsättning nekas digitalt Bank-ID. De tekniska lösningarna borde finnas för att säkerställa att alla med en funktionsnedsättning själva, eller med hjälp av god man eller personlig assistent, kunna använda digitalt Bank-ID.

Tillgänglighetsdirektivet, som nu kommer att implementeras i svensk lag ställer höga krav på att digitala tjänster ska vara tillgängliga för alla. Regeringen bör följa upp och säkerställa att detta även gäller Bank-ID.

 

 

Malin Danielsson (L)

 

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)