Förnya strandskyddet

Motion 2022/23:673 av Magnus Resare (M)

av Magnus Resare (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att luckra upp strandskyddsreglerna på ett sätt som möjliggör mer byggnation i vattennära lägen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens strandsskyddsregler är allt för inskränkande i äganderätten och försvårar möjligheten för landsbygdsutveckling. Grundbulten i den svenska välfärden är stål och skog. Såväl gruvindustrin som skogs- och pappersindustrin är beroende av att människor kan bo och verka på landsbygden. I samband med pandemin upptäckte också allt fler människor i storstadsområdena att också kontorsarbete kan ske ifrån hemmet vilket fick många att söka sig mot mer glesbefolkade områden där friluftsliv erbjuds rakt utanför dörren.

Ruralisering är positivt då det förhoppningsvis kan vända trenden med nedlagda byskolor och matbutiker som pågått under decennier på landsbygden. Vidare är det en fråga om äganderätt. Den som äger ett stycke land borde i större utsträckning ges rätt att placera ett hus på sin tomt oavsett om det är nära en strandkant eller inte. Allmänhetens rekreationsbehov är inte att lämna utan hänsyn men kan dock inte som idag vara allenarådande i bedömningen kring om den enskilde ska ges rätt att nyttja sin fastighet. Regeringen bör därför omgående se över strandsskyddsreglerna i syfte att luckra upp regelverket och möjliggöra mer byggnation i vattennära lägen.

 

 

Magnus Resare (M)

 

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)