Krav på registerutdrag för arbete i hemtjänst och äldreomsorg

Motion 2022/23:67 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa krav på registerutdrag från polis för arbete i hemtjänst och äldreomsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det som regel krav på registerutdrag från polisen innan du får en anställning inom barnomsorg och skola. Likadant ser vi inom frivilligverksamheter såsom idrottsföreningar där arbete sker med barn att man mer och mer kräver ett årligt färskt registerutdrag från polisen för att säkra att inte dömda för våld eller sexuellt utnyttjande kommer i sammanhang med barn i verksamheten. En trygghetsåtgärd och en tydlig signal vilken värdegrund föreningarna har. Däremot saknas motsvarande krav inom arbete med hemtjänst och äldreomsorg. Detta trots att man även i dessa yrken arbetar med människor i utsatta situationer, i beroendeställning och där det krävs att du blir insläppt i individens egna hem. Som en ytterligare säkerhet bör ett registerutdrag krävas även för arbete inom hemtjänst och äldreomsorg för att påvisa att man inte är dömd för våldsbrott eller stöld. Att som äldre eller i behov av stöd i det egna hemmet ska du kunna känna sig trygg med att den som kommer har goda avsikter och inte är tidigare dömd för brott som har direkt koppling till att vårda någon i dennes hem.

 

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)