Möjliggöra gårdsförsäljning

Motion 2022/23:669 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M)

av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning på försök i Västmanland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västmanland sjuder av innovationer och kreativitet. De senaste åren har fler och fler lokala bryggerier startats. I många fall är dessa verksamheter helt beroende av Systembolaget och restauranger för att nå ut med produkterna till sina kunder. Genom att tillåta gårdsförsäljning skulle utvecklingsmöjligheterna för lokala dryckesproducenter förbättras väsentligt. Möjligheten till gårdsförsäljning skulle inte enbart gynna turistnäringen i stort utan även de lokala aktörernas förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Detta leder till fler arbetstillfällen och positiv tillväxt både i stadsmiljöer och på landsbygden.

Debatten om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har pågått länge och tyvärr har tidigare regering dragit frågan i långbänk genom diverse olika utredningar. Möjligheter är många och fördelarna överväger eventuella nackdelar. Systembolagets monopol ska inte heller hindra utvecklingen och möjligheten till exempelvis att i samband med provsmakningen även få köpa med dryck hem. Det är därför angeläget att lagförändringar som möjliggör gårdsförsäljning kan komma på plats och i väntan på dessa tillåta försöksverksamhet med gårdsförsäljning, förslagsvis i Västmanland.

 

 

Caroline Högström (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)