Införande av ny brottsrubricering: synnerligen grov våldtäkt

Motion 2022/23:667 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att införa ett nytt brott, synnerligen grov våldtäkt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att utsättas för en våldtäkt är mycket traumatiskt och kan medföra ett livslångt lidande för brottsoffret. Straffet ska utgå från hur allvarligt brottet är, antal brott och ska innebära att brottsoffret får upprättelse.

Tyvärr är straffen alltför låga i Sverige och ger ingen upprättelse till våldtäktsoffer. En våldtäktsman som begått flera våldtäkter får inte längre straff om han begår ytterligare några till.

I augusti 2021 dömdes en man för grova våldtäkter mot sina fyra barn. Tingsrätten dömde mannen för ett ”i princip oöverskådligt antal” grova våldtäkter mot sina fyra barn. Det handlade om tusentals våldtäkter som pågått under drygt tio års tid. Mannen dömdes till maxstraffet för upprepade sexualbrott, fängelse i 14 år.

Med tanke på det oerhört stora antalet våldtäkter blir straffet mycket kort för varje våldtäkt mot barn. Detta är mycket upprörande och ger ingen upprättelse för de fyra brottsoffren.

Brott graderas olika i Sverige, när det gäller till exempel misshandel finns grov misshandel och synnerligen grov misshandel. När det gäller våldtäkt finns grov våldtäkt med straffet fängelse mellan fem och tio år. Det finns inget brott som heter synnerligen grov våldtäkt i Sverige. Möjligheten att införa en sådan brottsrubricering detta bör ses över, med betydligt högre minimistraff än fem år samt livstidsfängelse som maxstraff.

 

 

 

Ellen Juntti (M)

 

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)