Ny körkortsform för 16-åringar

Motion 2022/23:656 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)

av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning att införa en ny körkortsform för personer fyllda 16 år i enlighet med motionens förslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har intresset för att köra A-traktor ökat enormt och för ungdomar som bor där det inte är praktiskt möjligt att åka kollektivtrafik innebär det en frihet. Det underlättar logistiken för hela familjen och ger möjlighet för ungdomar att delta i idrotts- och föreningsaktiviteter. Många av dessa hade inte haft den chansen om de inte kunnat ta sig till aktiviteter på egen hand.

Tyvärr har också olyckor ökat dramatiskt vilket på ett sätt är en naturlig konsekvens när fordonstypen blir vanligare men också till följd av olovlig körning och otydliga regler.

Nu har äntligen Transportstyrelsen kommit med en rad bra förslag på förändringar. Bland annat om bälteskrav, krav på vinterdäck och krav om utbildning på fyra hjul. Dessa regelförändringar är välkomna men borde ha gjorts för länge sedan.

Då många av fordonen är av hög säkerhetsstandard eftersom de är ombyggda ”vanliga” bilar bör det dock finnas en möjlighet till revidering av regelverket gällande hastighetsbegränsning. Ett förslag som Transportstyrelsen inte fört fram.

Kravet för den nya körkortsformen, att man ska ha kört felfritt i minst sex månader, blir en morot att köra lagligt. På så sätt kan vi nå en mer trafiksäker miljö samtidigt som ungdomar får en körvana att ta med sig till det ordinarie körkortet.

Av denna anledning bör riksdagen ställa sig bakom en utredning om att införa en ny körkortsform, som innebär att personer fyllda 16 år med behörighet att köra A-traktor ges möjlighet att uppgradera körkortet. Detta görs genom en uppkörning tillsammans med trafikinspektör och i samband med det görs även ett teoriprov. För att göra detta ska körkortsinnehavaren haft behörighet att framföra A-traktor i minst 6 månader utan anmärkning. Efter godkänt kör- och teoriprov får föraren tillåtelse att köra fordonet i maximalt 70 km/h.

 

 

 

Camilla Rinaldo Miller (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)