Förlängda öppettider på Systembolaget

Motion 2022/23:654 av Pontus Andersson (SD)

av Pontus Andersson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga öppettiderna på Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I september 2021 väckte bolagsledningen för Systembolaget frågan om förlängda öppettider på lördagar. En sådan förändring kräver ett riksdagsbeslut och Systembolaget ville därför att frågan skulle lyftas i riksdagen. Förslaget om att lyfta frågan i riksdagen fick dessvärre nobben av den dåvarande Socialdemokratiska regeringen.

 

För att minska risken för smuggling och illegal handel med alkohol är det av högsta vikt att Systembolaget ligger i takt med tiden. Öppettider som inte är anpassade till dagens samhälle leder till att människor antingen bunkrar alkohol eller att de hittar andra vägar, ofta illegala, för att få tag på alkohol när Systembolaget inte har öppet.

 

Frågan om längre öppettider på Systembolaget väcktes av dess styrelse men regeringen valde att inte gå vidare med frågan för att pröva den i riksdagen. Nu har Sverige en ny regering och eftersom frågan fortfarande är aktuell borde regeringen pröva om det finns en majoritet i riksdagen för förlängda öppettider på Systembolaget.

 

 

 

 

Pontus Andersson (SD)

 

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)