Undantagen skatteplikt för dricks

Motion 2022/23:631 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett förtydligande av reglerna om skattehantering av dricks och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi slopat såväl gåvoskatt som arvsskatt. I början av 2000-talet avskaffades de gemensamt, vilket är rimligt eftersom att gåvoskatt och arvsskatt ofta hör samman. De flesta länder som tar ut arvsskatt tar också ut gåvoskatt.

Människor som arbetar inom hotell- och restaurangbranschen förväntas dock betala både inkomstskatt och egenavgift på pengar som ges i dricks, trots att det i formell mening bör ses som en gåva som vilken som helst. Att justera reglerna kring detta i en mer tillåtande riktning vore därför i enlighet med det allmänna rättsmedvetandet, vilket bör ges regeringen till känna.

 

 

Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)