Risken för konflikter mellan oskuldspresumtionen och beslut som fattas i EU

Motion 2022/23:591 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över riskerna för konflikter gällande svensk lagstiftning och oskuldspresumtionen gällande de beslut som fattas i EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett beslut om blyförbud i våtmark har redan fattats i EU vilket kommer genomgripande försvåra för svensk jakt och sportskyttet. Ett tydligt exempel på det är när regeringen inte har svarat på hur man ska lösa frågan med oskuldspresumtion som kommer att uppstå när lagen träder i kraft. Enligt de nya bestämmelserna kommer man alltså anse att en jägare som har hagelpatroner med sig inom 100 meter från våtmark, att denne har ägnat sig åt jakt över våtmark. EU vill införa en omvänd bevisbörda för den som innehar blyhagelpatroner i våtmarker, det vill säga att man anses vara skyldig tills man själv har bevisat motsatsen. En jägare som ertappas med ett blyhagelskott i fickan skulle alltså anses skyldig tills motsatsen bevisats, vilket är tvärtemot vår grundläggande rättsliga princip om oskuldspresumtion. Inte heller kommer det att göras undantag för sportskyttet. En sportskytt med blyhagel skulle kunna bli dömd för jaktbrott, trots att en person med hagelvapen på målskyttelicens inte får jaga med detta vapen. Det är ett brott som troligtvis skulle kunna innebära att sportskytten blir av med sina vapenlicenser.

Den här jägaren ska alltså bli dömd på förhand eftersom EU tagit sig rätten att frångå den viktiga oskuldspresumtionen, som inte bara är en grundläggande svensk lagstiftningsprincip utan också en av FN:s mänskliga rättigheter, som hela EU förbundit sig att följa.

Denna fråga bör hanteras av regeringen mot bakgrund av de grundläggande reglerna i Sverige om att man är oskyldig tills motsatsen bevisats.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

Sten Bergheden (M)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)