Dömda sexualförbrytare

Motion 2022/23:589 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga juridisk prövning av om förbud mot att anställa dömda sexualförbrytare inom yrken där målgruppen är barn kan införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste fem åren har det fötts ungefär 115 000 barn per år. Av årets kull på ca 115 000 barn så kommer närmare 29 000 av dem att utsättas för någon form av sexualbrott. Nu måste en högre växel läggas i för att skydda barn och unga från att utsättas för hemskheter under sin uppväxt. År 2020 ökade antalet anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 (Brå, 2021). Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills, 16 procent fler än 2019. Enligt Stiftelsen Allmänna Barnhusets senaste rapport blir 25% av alla barn utsatt för någon form av sexuella övergrepp. Det motsvarar 8 barn i en normalstor skolklass.

De åtgärder som den tidigare regeringen vidtog har inte varit tillräckliga när man ser till denna negativa utveckling. 2014 räknade man nämligen på Stiftelsen Allmänna barnahus med att 20 % av alla barn blir utsatta för sexualbrott. En siffra som helt uppenbart har varit konstant ökande när man ser till den senaste undersökning som kom augusti 2021, då är siffran uppe på 25% av alla barn.

Istället för 4 små barn i en förskolegrupp på 20 totalt, är man nu uppe i 5 små barn. Barn som inte ens har börjat skolan, barn som har börjat skolan, tonårsbarn, faller offer för det vedervärdiga att en vuxen människa tar sig rätten att utsätta dem för sexuella övergrepp. Detta måste stoppas med nya effekt- och kraftfulla åtgärder. Pedofiler ska inte ska ha kryphål i lagen och barns trygga uppväxt ska absolut väga tyngre än en pedofils rättigheter.

Sexualbrott mot små oskyddade barn är bland de vidrigaste brott som kan begås. Det här är mycket anmärkningsvärda och allvarliga siffror som rör utsatta barn och unga och här behövs helt klart fler kraftfulla åtgärder från samhällets sida som gör att en tidigare dömd sexualförbrytare inte ska kunna arbeta med barn som målgrupp.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)