Vistelseförbud för dömda pedofiler

Motion 2022/23:587 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga juridisk prövning av att införa ett nytt begrepp gällande vistelseförbud för dömda sexualförbrytare på platser som frekventeras av barn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den negativa utvecklingen när det gäller sexualbrott mot barn måste stoppas. Det ska vara viktigare att skydda våra barn än att undvika att trampa en potentiell förövare på tårna. Barns rätt att inte utsättas för risker ska sättas i främsta rummet.

Samhällets skyddsnät har brustit under alltför många år när det gäller sexualbrott mot barn. År 2020 ökade antalet anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 (Brå, 2021). Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills, 16 procent fler än 2019. Enligt Stiftelsen Allmänna Barnhusets senaste rapport blir 25 % av alla barn utsatta för sexuella övergrepp. Det motsvarar 5 av 20 barn i en förskoleklass och långt från alla fall blir anmälda.

Den 1 juli 2020 infördes vidare nya regler som syftar till att minska återfall i brott efter villkorlig frigivning från ett fängelsestraff. Lagändringarna innebär bland annat att längre övervakningstider införts och att Kriminalvården får möjlighet att övervaka den villkorligt frigivne med fotboja för att säkerställa att särskilda föreskrifter som beslutats efterlevs.

Frågan om hur Kriminalvården säkerställer att dömda pedofiler inte befinner sig i miljöer och på platser där risken för återfall är stor måste dock lyftas i större utsträckning, det vill säga i närheten av potentiella brottsoffer eller tidigare brottsoffer, exempelvis skolor, lekparker etc.

Den nya regeringen borde överväga att pröva juridiskt att införa ett nytt begrepp gällande vistelseförbud för dömda pedofiler, på platser som frekventeras av barn och att det i större utsträckning ska användas. Jag har tidigare motionerat i frågan riksmötet 2021/22 men anser att frågan fortfarande är aktuell då fler åtgärder för att motverka sexualbrott mot barn ska övervägas.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)