Förbud för sexsajter på svensk mark

Motion 2022/23:574 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om hemsidor och sociala medier som i dag används för att sälja sex, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag finns det en del sajter som från svenska servrar används för att sälja sex. Även om idag är det förbjudet att köpa sex enligt svensk lag pågår det via dessa sajter som finns på svensk mark. Dessutom följer många andra brott i spåren av sexhandeln. Trafficking, människohandel, narkotika, organiserad brottslighet och kanske värst av allt barnpornografi är alla en del av denna värld. Utnyttjande av dessa kvinnor, flickor och i en del fall unga män måste upphöra i välden men vi kan ta första steget genom att förbjuda dom att finnas i Sverige.

 

 

 

Denis Begic (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)